Město Loket

Výsadba jabloní v Lokti

Výsadba jabloní v Lokti

16.11. 2019 v Lokti proběhla výsadba starých odrůd ovocných stromů a ovocných keřů. Stromy byly vysazeny na dvě místa. Do jabloňového sadu nad dětským hřištěm byly dosazeny tři jabloně. A na zelené plochy pod loketskými hradbami byly vysázeny jabloně a slivoně a ovocné keře. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům (dospělým i dětem), kteří se na výsadbě podíleli a nebylo jich málo, Technickým službám Loket s. r. o za technickou pomoc, organizaci Sázíme stromy z. s. za realizaci akce a odborné vedení a ČSOB, která se na akci finančně spolupodílela. Je krásně vidět, že v Lokti mnoha lidem záleží na tom, aby bylo naše město ještě krásnější. Děkujeme moc a těšíme se na první sladké plody a na další společné akce.

 
Přečíst »17.11.2019

Zajištění skalních sesuvů v loketském amfiteátru

Zajištění skalních sesuvů v loketském amfiteátru

Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu bude společnost Rocknet provádět zajištění skalních sesuvů v loketském amfiteátru. Prosím dbejte opatrnosti a pokynů realizační firmy. Akce je prováděna v tomto období ze dvou důvodů, a to z hlediska bezpečnosti po ukončení kulturní sezóny v Lokti a z hlediska ochrany přírody po ukončení vegetační sezóny. Děkujeme za pochopení.

Přečíst »12.11.2019

Čertovská stezka na hradbách

Čertovská stezka na hradbách

Upozornění,

maminkám s malými dětmi nedoporučujeme na Čertovskou stezku kočárky z důvodu schodů, které se na stezce nacházejí. Bezpečnější a pohodlnější budou dětská nosítka.  Děkujeme za pochopení.

Přečíst »9.11.2019

Nová služba pro občany Lokte - TAXI odpad / Technické služby Loket, s.r.o.

Nová služba pro občany Lokte - TAXI odpad / Technické služby Loket, s.r.o.

Společnost Technické služby Loket s.r.o. ve spolupráci s městem Loket zařizuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad.

Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým nebo povoleným pobytem na území města Loket, nebo fyzické osoby, které zde mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže.

Objemný odpad z domácností je např.:

nábytek veškeré elektrospotřebiče koberce, PVC lino sanitární předměty (záchody, umyvadla) papír, krabice, plastové výrobky, sklo

Z likvidace odpadů službou Taxi odpad je vyloučen:

veškerý podnikatelský odpad, sanitární předměty nebezpečný odpad směsný komunální odpad stavební odpad (bytové jádro, okna) automobilové díly včetně pneumatik - použité pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců a v pneuservisech

Jednorázová městem Loket dotovaná cena odvozu je:

100,- Kč Jednorázová městem dotovaná cena za odvoz 1ks odpadu do objemu cca 1m3 valníkovým vozidlem Opel Movano (ložná plocha 300 x 180 x 60 cm)

Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na naložení.

Svoz odpadu je stanoven:

Čtvrtek:      08:00 – 14:00

Pátek:        09:00 – 14:00

Odvoz odpadu objednávejte minimálně 48 hodin  před požadovaným termínem odvozu, vždy od pondělí do pátku mezi 7:00 - 14:00 na níže uvedených kontaktech:

Vedoucí TS Loket Bc. Roman Říha: 608 248 247,nebo e-mailem: riha@tsloket.cz

Přečíst »5.11.2019

Kotlíková dotace a kotlíkové půjčky - VEŘEJNÁ schůzka zájemců

Kotlíková dotace a kotlíkové půjčky - VEŘEJNÁ schůzka zájemců

KOTLÍKOVÁ DOTACE A KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle spalující uhlí nebo dřevo 1. a 2. třídy. Pokud Váš kotel spadá do jedné z těchto kategorií, tak je ho potřeba vyměnit

peníze na výměnu starého kotle

Město má zájem se zapojit do programu kotlíkových půjček pro své občany. Finance na kotlíkové půjčky městu poskytne Státní fond životní prostředí (SFŽP). Kotlíková půjčka je ve výši až 200 000 Kč, kterou město bezúročně půjčí občanovi na výměnu kotle, a to v případě, že má občan zažádáno o kotlíkovou dotaci. Kotlíkovou dotací občan splatí větší část půjčky. Zbytek půjčky může splácet až 10 let. Žádost o kotlíkovou půjčku není závazná, je dobrovolná a kdykoliv můžete zrušit svoji žádost.

Kotlíková půjčka pomůže občanům, kteří by si jinak museli výměnu kotle zafinancovat z vlastního a také městu, které může z financí od SFŽP realizovat ekologický projekt.

Město má k dispozici kotlíkového specialistu, který občanovi v případě zájmu poradí s kotlíkovou půjčkou a kotlíkovou dotací.

KDO MÁ NÁROK NA kotlíkovou půjčku?

Občané, kteří už vyměnili kotel a zažádali o kotlíkovou dotaci. Občané, kteří budou měnit kotel a zažádali o kotlíkovou dotaci.

nebo

Občané, kteří už vyměnili kotel a teprve zažádají o kotlíkovou dotaci. Občané, kteří budou měnit kotel a teprve zažádají o kotlíkovou dotaci.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 

kotlíková dotace

kotlíková půjčka

Tepelné čerpadlo

120 000

200 000

Kotel na biomasu (pelety a štěpka)

120 000

200 000

Kotel na biomasu (kusové dřevo)

100 000

200 000

Plynový kondenzační kotel

95 000

150 000

 

MOŽNOST VYUŽÍT KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Občané, kteří mají zájem o tuto dotaci nebo půjčku, nechť se dostaví na veřejnou schůzku na radnici = v knihovně ve čtvrtek 7.11. v 17:00.

 

Starosta města

Ing. Mgr. Petr Adamec

Telefon: 739 322 417, e-mail: p.adamec@loket.cz

Kotlíkový specialista

Přečíst »7.11.2019

Výsadba ovocných stromů

Výsadba ovocných stromů

Za finanční spoluúčasti ČSOB proběhne dne 16. 11. 2019 výsadba cca 20 ks ovocných stromů na loketských hradbách a v sadu nad hrištěm u Supího potoka. Zveme všechny dobrovolníky, kteří se budou chtít akce zúčastnit. Vezměte s sebou rukavice, kdo má nářadí (motyka, rýč) a dobrou náladu. Na konci bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení. Těšíme se na vás.

Sraz 16.11 v 10.00 u hřiště u Supího potoka.

Přečíst »31.10.2019

Oficiální zahájení provozu dětského hřiště

Oficiální zahájení provozu dětského hřiště

Oficiální zahájení provozu dětského hřiště v parku u Supího potoka  (fotografie). Foto: Lucie Žippaiová

Žáci 1. třídy ZŠ Loket a děti z MŠ oficiálně zahájili provoz nového hřiště v parku u ústí Supího potoka. Starosta města Petr Adamec pronesl krátkou úvodní řeč a poté už prostor patřil dětem, které malou slavnost zahájily výstavou obrázků, krásnou básničkou pro supa Klovana (jméno mu děti vymyslely a vybraly v anketě) a především dojemným přáním, kterého se zhostil jeden z žáčků první třídy. Nechybělo ani slavnostní přestřižení pásky nejmladší dívenkou z přítomných dětí z MŠ a slavnostní přípitek! Více můžete vidět na fotografiích. Děkujeme všem paním učitelkám, které s dětmi přišly a připravily s nimi opravdu důstojné otevření hřiště, které bude od dnešního dne sloužit jak loketským dětem, tak i návštěvníkům města.

Přečíst »11.10.2019

Loket: Ceny za soutěž Regionální potravina jsou rozdány

Loket: Ceny za soutěž Regionální potravina jsou rozdány

“Mám velkou radost, že se i v našem kraji najdou výrobci kvalitních potravin. Měl jsem možnost je ochutnat a mohu je opravdu doporučit všem,” uvedl krajský radní Jan Bureš.

Následující 4 roky bude moci toto označení právem nosit:
pikantní klobása z Karlovarských uzenin, vepřovka od Romana Krčmy, Triangl - čerstvý sýr s pažitkou z minimlékárny Statku ZEOS z Boru, kefír z Farmy rodiny Sýkorů z Velké Hleďsebe, makovec paní Evy Veselé z Otročína, Karlovarský věneček z Cukrárny ONDRA, Kynšperský zajíc 12 medový ležák z Kynšperského pivovaru, Žlutické sušené višně od firmy Regent plus a Bio med květový od Ing. Dušana Michálka z Kyselky.

Soutěž pořádá Ministerstvo zemědělství ČR.


Zdroj: facebookové stránky Karlovarského kraje

 

Zdroj:http://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/loket-ceny-za-soutez-regionalni-potravina-jsou-rozdany-149328/?fbclid=IwAR3TI-PI2aPhwEqRroWzz0LsenNRHZ87gYALocoZxeGidI2VA3OFHwciaIQ

Přečíst »11.10.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj