Město Loket

Veřejné projednání Územního plánu města Loket

Veřejné projednání Územního plánu města Loket

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám připomenout, že se zítra 26. 1. 2021 od 13:00 koná veřejné projednání návrhu Územního plánu města Loket a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Informace o konání je vyvěšena na úřední desce od 21. 12. 2020. Návrh nového územního plánu je zveřejněn na stránkách městského úřadu Loket zde:
http://mu.loket.cz/?article_id=12924

Připomínky k novému územnímu plánu mohou účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (žadatel, vlastník dotčeného pozemku nebo stavby nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno) do 7 dnů od konání veřejného projednání.
Veřejnému projednání bude přítomen zpracovatel územního plánu doc. Ing. Arch. Ivan Kaplan. Žádáme všechny, kteří se budou chtít veřejného projednání zúčastnit o dodržení hygienických předpisů v souvislosti s epidemií COVID-19.

Petr Adamec, starosta města

Přečíst »25.1.2021

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA
Dopravní terminál Loket -  Nádraží ulice Na začátku měsíce února 2021 bude zahájena výstavba dopravního terminálu v Nádražní ulici, jejíž součástí bude také revitalizace zastávky autobusové dopravy. V souvislosti s touto velkou investicí nebude možné po dobu výstavby na ploše u nádraží parkovat. Dokončení stavby je předpokládáno v měsíci červnu 2021. Stavbu bude provádět společnost Vodohospodářské stavby s. r. o., která v rámci výběrového řízení nabídla nejnižší cenu a to 10 484 047,54 Kč vč. DPH. Akce je z 90 % financována ze zdrojů Evropské unie. Děkujeme za trpělivost a věříme, že se již brzy dočkáme dalšího kvalitního parkoviště v našem městě. Petr Adamec, starosta města    
Přečíst »19.1.2021

Pozdrav p. Bystríka Ferance občanům města a loketské farnosti

Pozdrav p. Bystríka Ferance občanům města a loketské farnosti
Drazí přátelé, v tradici církve si v těchto hodinách, především o Slavnosti Zjevení Páně, připomínáme příchod mudrců, či lidově řečeno tří králů, kteří přicházejí do Betléma z východních zemí a přinášejí nově narozenému děťátku ty nejcennější dary. Pamatujme na ně i my a nechme se do svých rodin a domovů obdařit zlatem – Láskou, kadidlem – Pokojem a myrhou – Nadějí, abychom tak společně zvládali situace všedních i nevšedních dnů v celém roce 2021. Pamatuji na vás v modlitbě a prosím o dary Božího požehnání, pro města a obce naší farnosti i celý kraj Christus Mansionem Benedicat Kristus požehnej domu tomu a především tomu Vašemu P. Bystrík Feranec

Informace k Tříkrálové sbírce 2021 v Lokti

Informace k Tříkrálové sbírce 2021 v Lokti

Vzhledem k aktuálně vyhlášenému 5. stupni PES nemohou koledníci Tříkrálové sbírky 2021 vyrazit dne 3. ledna 2021 do ulic našeho města, jak bylo původně plánováno.

Sbírku lze podpořit online na https://www.trikralovasbirka.cz/ , kde po zadání názvu obce (Loket) nebo PSČ našeho města,

můžete na konkrétní sbírku přispět. Odkaz naleznete také na webu naší farnosti http://farnostloket.cz/.

Pokladničky budou k dispozici v celé farnosti při pravidelných bohoslužbách.

Pokud to situace během ledna dovolí a bude vyhlášen 4. stupeň PES, vyhlásíme nový termín koledování s dětmi ve městě.

Výtěžek sbírky v Lokti je určen pro hospic sv. Jiří v Chebu a na podporu zdravotně znevýhodněného občana Lokte – Rudolfa Hejnu.

 

Děkujeme za pochopení a podporu

 

Pavla Ungrová

Římskokatolická farnost Loket

Přečíst »29.12.2020

Otvírací doba Městské knihovny Loket v lednu 2021

Otvírací doba Městské knihovny Loket v lednu 2021

Vážení návštěvníci, milí čtenáři,

dovolujeme si vás upozornit, že na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 je Městská knihovna Loket knihovna pro veřejnost až do 10. ledna 2021 uzavřena. Zakazuje se provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně. NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY (bez domluvy prosíme nechoďte) se zaměstnanci knihovny tak bude možná pouze donáška knih, případně ponechání objednaných dokumentů v úložném boxu za vstupními dveřmi knihovny.

V knihovně budeme k dispozici ve dnech 28. – 31. 12. 2020, po novém roce ve dnech 4. – 8. 1. 2021 v časech 8:00 – 15:00.

V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte na emailové adrese knihovna@mkloket.cz, zde na fb nebo případně telefonicky ve výše uvedené dny a hodiny na tel. čísle 352 684 229.

Vaše aktuální výpůjčky budou automaticky prodlužovány do doby, než bude knihovna pro veřejnost otevřena v obvyklém režimu. Pokud by vám náš systém přesto zaslal upomínku, prosíme, nereagujte na ni, nebudeme po vás chtít zpozdné.  

Děkujeme za pochopení a přejme nám všem, ať toto zvláštní období brzy skončí.
Přečíst »27.12.2020

Nezveřejněné PF v lednových Loketských listech

Nezveřejněné PF  v lednových Loketských listech

Vážení čtenáři Loketských listů,

touto cestou bychom se rádi omluvili Partnerskému spolku Loket, který zaslal požadavek k otištění PF spolku v lednových Loketských listech. PF nemohlo být z technických důvodů otištěno, proto jej zveřejňujeme alespoň zde na webu města. Pokusíme se jej otisknout v únorových LL.

Za redakci Loketských listů A. Mazáč

20.12.2020

Směsný odpad, textilní odpad - informace MÚ Loket

Směsný odpad, textilní odpad - informace MÚ Loket

TEXTILNÍ ODPAD

Město Loket z důvodu nepravidelného vyvážení kontejnerů na nepotřebný textil a jeho stálého hromadění u nádob ukončilo spolupráci se společností TextilEco a.s. k 31.01.2021. Společnost TextilEco a.s. bez upozornění odvezla své  tři kontejnery na textil již začátkem prosince.

Město Loket uzavřelo novou smlouvu o spolupráci bezplatného sběru a převzetí nepotřebného textilu se společností DIMATEX CS spol. s r.o., která přislíbila, že se pokusí zajistit kontejnery na textil ke konci prosince nebo začátkem měsíce ledna 2021. Kontejnery budou umístěny v ulici Sportovní, Řeznické a Mírové.

Prosíme obyvatele města o trpělivost. Textil je v současné době možné dát na sběrný dvůr – dle otevírací doby, nebo lze využít kontejnery na textil u Globusu v Karlových Varech, kam mnozí z nás jezdí nakupovat.

 

SMĚSNÉ ODPADY

Upozorňujeme obyvatele města, kteří mají nasmlouvané 14 ti denní vývozy směsných odpadů, že tento rok končí lichým týdnem a nový rok 2021 začíná opět lichým týdnem, takže vývozy budou dva za sebou, a to v úterý 29.12.2020 a následně v úterý 05.01.2021.

Přečíst »18.12.2020

Aktuální informace o prodloužení uzavření MŠ Sportovní

Aktuální informace o prodloužení uzavření MŠ Sportovní

MŠ Sportovní bude z důvodu karantény až do Vánoc uzavřena. Pracující rodiče z této MŠ, kteří nemají jinou možnost a p. ředitelka je s nimi již telefonicky domluvená, mohou své dítě umístit v období od 16. 12. do 22. 12. 2020 do MŠ Tyršovo nám. S ostatními se uvidíme až v novém roce.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný konec adventu a krásné Vánoce

Přečíst »16.12.2020

Vánoční trhy jsou zrušené

Vánoční trhy jsou zrušené
Vážení spoluobčané, v souvislosti se zhoršováním epidemiologické situace a s tím souvisejícím zpřísněním vládních opatření (od pátku přechod na stupeň 4 PES) po jednání Vlády ČR dne 14.12. jsme se nakonec rozhodli letošní vánoční trhy nepořádat. Organizačně by bylo velmi náročné zajistit dodržování některých podmínek (např. rozestupy a počet lidí na x m2). Nechceme podcenit ani zdravotní riziko, které by mohlo nastat v případě, že by dorazilo velké množství lidí a na druhé straně velké riziko pro stánkaře, když návštěvníci nedorazí. Rozhodnutí to nebylo snadné, ale pevně věřím, že ho pochopíte. Petr Adamec, starosta.
Přečíst »15.12.2020
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj