Město Loket

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

Dle usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 je Městský úřad Loket od 12. 10. 2020 do odvolání otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny pondělí a středa, vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

Přečíst »9.10.2020

NAVŠTIVTE KARLOVARSKÝ KRAJ a získejte až 9 000 Kč na vaše ubytování

NAVŠTIVTE KARLOVARSKÝ KRAJ a získejte až 9 000 Kč na vaše ubytování
Karlovarský kraj navazuje na aktivity státu i lázeňských měst, které pomáhají oživení cestovního ruchu. Přispěje proto domácím i zahraničním návštěvníkům na pobyty ve všech typech ubytovacích zařízení v regionu. Vyčleněna je prozatím částka 3 miliony Kč na podporu ubytování pro období od 1. října 2020 do konce roku. Ušetřete a vyrazte na podzimní pobyt v nádherné přírodě karlovarského regionu, zajistěte si silvestrovské ubytování nebo se vydejte jen tak na prodloužený víkend, třeba nově i Pendolinem. Více na  http://ubytovanikarlovarskykraj.cz/.
Přečíst »7.10.2020

Částečná a úplná uzavírka silnice III/2095, od křižovatky se silnicí II/209, úsek cca 1,5 km, v katastrálním území Nadlesí

V termínu od 29. 9. 2020 nejdéle do 9. 10. 2020 bude probíhat rekonstrukce silnice III/2095, od křižovatky se silnicí II/209, úsek cca 1,5 km, v katastrálním území Nadlesí.

V uvedeném úseku a čase bude částečná a úplná uzavírka silnice. Zhotovitel stavby je firma STRABAG, a. s. Objednatelem stavební akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Obyvatelům dotčených obcí bude umožněn průjezd na pokyny pracovníka zhotovitele, pokud to bude z hlediska technologického postupu možné. Úplná uzavírka provozu bude pouze po dobu nové pokládky asfaltu (2dny). Práce budou probíhat po dobu nezbytně nutnou.

 

Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá p. František Beduš, tel. 606 780 524

Přečíst »25.9.2020

Změna otevírací doby Česká pošta

Změna otevírací doby Česká pošta
Česká pošta změna otevírací doby od 1. 10. 2020. Po 10:00 -  12:00  13:00 - 18:00 Út  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00 St  10:00  - 12:00  13:00 - 18:00 Čt  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00 Pá  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Přečíst »23.9.2020

Změna místa volební místnosti

Změna místa volební místnosti

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací jsme přistoupili ke změně místa konání voleb do zastupitelstva kraje – volební okrsek č. II. Volební místnost se bude nacházet v Základní umělecké škole v budově Mateřské školy, Sportovní 561 a to pro voliče s trvalým pobytem ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská, Sportovní a Nad Hájovnou. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom ochránili obyvatele domu s pečovatelskou službou, kde se tradičně volební místnost nachází a kteří patří k nejrizikovější skupině obyvatel z hlediska ohrožení onemocněním koronavirem COVID-19. Tato informace bude také vyvěšena na úřední desce města, vývěsních plochách a na dalších místech a  v době konání voleb na domě s pečovatelskou službou. Děkujeme za pochopení. Petr Adamec, starosta

Přečíst »23.9.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE = VINOBRANÍ a DEN VOJENSTVÍ

Zrušení podzimních akcí na hradě a přesun Dne vojenství Vážení, s politováním Vám musíme sdělit nemilou zprávu, takové déjà vu z jara. V důsledku vysokého počtu nově nakažených koronavirem nejen v České republice, ale hlavně v celém Karlovarském kraji se vedení města Loket a společnost HRAD LOKET, o.p.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje a členy Zastupitelstva města Loket dne 17.9.2020 a samozřejmě po odsouhlasení Rady města Loket dne 18.9.2020 rozhodli zrušit veškeré podzimní kulturní akce pořádané na hradě Loket, konané jak v exteriérech, tak interiérech hradu a akce pořádané městem Loket, s účinností od 19.9.2020. Jedná se tedy o plánované koncerty na hradě, dále o Den vojenství a samozřejmě o Svatováclavské vinobraní. Obě velké akce byly do dnešního dne naplánovány do posledního detailu a velice nás jejich zrušení mrzí, nicméně není možné celé město Loket a jeho obyvatele, celý hrad a jeho zaměstnance, všechny prodejce či vystupující a vlastně všechny zúčastněné návštěvníky této akce z širokého okolí (ať už přímo či nepřímo) vědomě ohrozit možností nakažení COVIDEM-19, případně vystavit nebezpečí nařízení karantény. Bohužel nejde dodržet bezpečné hygienické podmínky při akci přímo na nádvoří, kde se tradičně sejde několik set lidí a je zde, jak se říká, „hlava na hlavě“. Pokud by se opravdu měly dodržovat dvoumetrové odstupy, tak bychom na nádvoří hradu mohli v současnou chvíli pustit maximálně okolo jednoho sta lidí. Zvážili jsme veškerá rizika. Jakožto veřejný subjekt jsme se rozhodli dbát opatrnosti a bezpečnosti svých počínání. Co se týká akce Den vojenství, tato akce sice není limitována obvodovými zdmi hradu, ale je zde velmi reálné riziko, že se na něj sjedou „military fajnšmekři“ ze všech koutů republiky, a opět tímto přímou úměrou vzrůstá riziko zavlečení tohoto všemi světovými médii přetřásaného viru do našeho města. Věříme, že se situace s nárůstem počtu nakažených COVIDEM-19 zlepší, a proto již nyní začínáme intenzivně připravovat program na čas adventní. Držte nám palce, že to nebude další práce nazmar, vše klapne a uskuteční se dle našich a doufejme i Vašich představ. Akce Den vojenství je po dohodě s Velvyslanectvím USA, které přispělo grantem na konání akce, přesunuta na jaro 2021. Sledujte prosím webové a facebookové stránky hradu a města, budeme Vás průběžně o termínech připravovaných akcí informovat. Pevné zdraví přeje Rada města Loket a Jana Těžká, ředitelka společnosti HRAD LOKET, o.p.s.
Přečíst »18.9.2020

CENÍK ZA PARKOVÁNÍ V CENTRU (PARKOVACÍ KARTY) PLATNÝ OD 1.9.2020

RM schválila dne 26.8. nový ceník za užívání místních komunikací  nebo jeich určených úseků, zatím je připraven v souladu s nařízením č. 3/2005, které bude také aktualizováno. Čekáme na schválení a umístění nového dopravního značení, které vymezí v centru parkovací plochy pouze  pro rezidenty a prochy, kde budou moci parkovat i turisté.

 

V ceníku najdete nově vymezené a definované skupiny oprávněných žadatelů o parkovací karty, doporučujeme si ceník prostudovat. Pokud nebudete něcemu rozumět, neváhejte se obrátit na fin. obor MÚ, který parkovací karty vydává.

 

Děkujeme za vaše podněty při tvorbě nového nařízení i ceníku a doufáme, že se nám je podařilo zapracovat účelně a pro rezidenty byly změny přínosné.

náhlednáhlednáhlednáhled

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.
Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv. První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování.
Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko.
K tomuto účelu byla zřízená společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní vodohospodářské infrastruktury.
To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.
„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“
sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.
Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Přečíst »22.5.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj