Město Loket

Dotazník k připravovanému strategickému plánu rozvoje města na období 2021 - 2030

Elektronická verze dotazníku zde!

JAK SE VÁM DNES ŽIJE V LOKTI? JAKÝ BY MĚL BÝT LOKET PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit vaše názory na stávající situaci v našem městě a vaše představy o jeho budoucím rozvoji. vaše odpovědi budou jedním z významných zdrojů pro aktuálně probíhající zpracování Strategického plánu rozvoje města Lokte, který bude důležitým podkladem pro zastupitele při plánování konkrétních investičních akcí i rozvoj služeb pro občany. Plán je také významným dokumentem při získávání dalších finančních prostředků z různých dotačních programů pro rozvoj města v období let 2021–2030.

Předem děkujeme za čas a pozornost, kterou vyplnění dotazníku věnujete.

Dotazník je anonymní a je určen obyvatelům města Loket starším 15 let. U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

Dotazníky byly doručeny společně s listopadovým vydáním Loketských listů do všech domácností ve městě, dále jsou k dispozici v elektronické verzi zde:

https://bit.ly/3mLvrg9

 

Nebo dotazník můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat na sběrných místech (viz níže). V PDF verzi jej najdete pod textem.

 

Vyplněný dotazník (pokud se rozhodnete pro tištěnou verzi), prosím, odevzdejte do 30. 11. 2020 na některém z následujících míst v Lokti: podatelna či dopisní schránka ve vchodu do městského úřadu, Městská knihovna Loket, prodejna JIP, potraviny ve Sportovní ulici. Výsledky průzkumu budou veřejně prezentovány, o termínu budeme informovat.

Děkujeme za vaši spolupráci.

Za vedení města Lokte Petr Adamec, starosta.

Přečíst »3.11.2020

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

Dle usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 je Městský úřad Loket od 12. 10. 2020 do odvolání otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny pondělí a středa, vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

Přečíst »9.10.2020

NAVŠTIVTE KARLOVARSKÝ KRAJ a získejte až 9 000 Kč na vaše ubytování

NAVŠTIVTE KARLOVARSKÝ KRAJ a získejte až 9 000 Kč na vaše ubytování
Karlovarský kraj navazuje na aktivity státu i lázeňských měst, které pomáhají oživení cestovního ruchu. Přispěje proto domácím i zahraničním návštěvníkům na pobyty ve všech typech ubytovacích zařízení v regionu. Vyčleněna je prozatím částka 3 miliony Kč na podporu ubytování pro období od 1. října 2020 do konce roku. Ušetřete a vyrazte na podzimní pobyt v nádherné přírodě karlovarského regionu, zajistěte si silvestrovské ubytování nebo se vydejte jen tak na prodloužený víkend, třeba nově i Pendolinem. Více na  http://ubytovanikarlovarskykraj.cz/.
Přečíst »7.10.2020

Částečná a úplná uzavírka silnice III/2095, od křižovatky se silnicí II/209, úsek cca 1,5 km, v katastrálním území Nadlesí

V termínu od 29. 9. 2020 nejdéle do 9. 10. 2020 bude probíhat rekonstrukce silnice III/2095, od křižovatky se silnicí II/209, úsek cca 1,5 km, v katastrálním území Nadlesí.

V uvedeném úseku a čase bude částečná a úplná uzavírka silnice. Zhotovitel stavby je firma STRABAG, a. s. Objednatelem stavební akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Obyvatelům dotčených obcí bude umožněn průjezd na pokyny pracovníka zhotovitele, pokud to bude z hlediska technologického postupu možné. Úplná uzavírka provozu bude pouze po dobu nové pokládky asfaltu (2dny). Práce budou probíhat po dobu nezbytně nutnou.

 

Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá p. František Beduš, tel. 606 780 524

Přečíst »25.9.2020

Změna otevírací doby Česká pošta

Změna otevírací doby Česká pošta
Česká pošta změna otevírací doby od 1. 10. 2020. Po 10:00 -  12:00  13:00 - 18:00 Út  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00 St  10:00  - 12:00  13:00 - 18:00 Čt  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00 Pá  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Přečíst »23.9.2020

Změna místa volební místnosti

Změna místa volební místnosti

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací jsme přistoupili ke změně místa konání voleb do zastupitelstva kraje – volební okrsek č. II. Volební místnost se bude nacházet v Základní umělecké škole v budově Mateřské školy, Sportovní 561 a to pro voliče s trvalým pobytem ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská, Sportovní a Nad Hájovnou. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom ochránili obyvatele domu s pečovatelskou službou, kde se tradičně volební místnost nachází a kteří patří k nejrizikovější skupině obyvatel z hlediska ohrožení onemocněním koronavirem COVID-19. Tato informace bude také vyvěšena na úřední desce města, vývěsních plochách a na dalších místech a  v době konání voleb na domě s pečovatelskou službou. Děkujeme za pochopení. Petr Adamec, starosta

Přečíst »23.9.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE = VINOBRANÍ a DEN VOJENSTVÍ

Zrušení podzimních akcí na hradě a přesun Dne vojenství Vážení, s politováním Vám musíme sdělit nemilou zprávu, takové déjà vu z jara. V důsledku vysokého počtu nově nakažených koronavirem nejen v České republice, ale hlavně v celém Karlovarském kraji se vedení města Loket a společnost HRAD LOKET, o.p.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje a členy Zastupitelstva města Loket dne 17.9.2020 a samozřejmě po odsouhlasení Rady města Loket dne 18.9.2020 rozhodli zrušit veškeré podzimní kulturní akce pořádané na hradě Loket, konané jak v exteriérech, tak interiérech hradu a akce pořádané městem Loket, s účinností od 19.9.2020. Jedná se tedy o plánované koncerty na hradě, dále o Den vojenství a samozřejmě o Svatováclavské vinobraní. Obě velké akce byly do dnešního dne naplánovány do posledního detailu a velice nás jejich zrušení mrzí, nicméně není možné celé město Loket a jeho obyvatele, celý hrad a jeho zaměstnance, všechny prodejce či vystupující a vlastně všechny zúčastněné návštěvníky této akce z širokého okolí (ať už přímo či nepřímo) vědomě ohrozit možností nakažení COVIDEM-19, případně vystavit nebezpečí nařízení karantény. Bohužel nejde dodržet bezpečné hygienické podmínky při akci přímo na nádvoří, kde se tradičně sejde několik set lidí a je zde, jak se říká, „hlava na hlavě“. Pokud by se opravdu měly dodržovat dvoumetrové odstupy, tak bychom na nádvoří hradu mohli v současnou chvíli pustit maximálně okolo jednoho sta lidí. Zvážili jsme veškerá rizika. Jakožto veřejný subjekt jsme se rozhodli dbát opatrnosti a bezpečnosti svých počínání. Co se týká akce Den vojenství, tato akce sice není limitována obvodovými zdmi hradu, ale je zde velmi reálné riziko, že se na něj sjedou „military fajnšmekři“ ze všech koutů republiky, a opět tímto přímou úměrou vzrůstá riziko zavlečení tohoto všemi světovými médii přetřásaného viru do našeho města. Věříme, že se situace s nárůstem počtu nakažených COVIDEM-19 zlepší, a proto již nyní začínáme intenzivně připravovat program na čas adventní. Držte nám palce, že to nebude další práce nazmar, vše klapne a uskuteční se dle našich a doufejme i Vašich představ. Akce Den vojenství je po dohodě s Velvyslanectvím USA, které přispělo grantem na konání akce, přesunuta na jaro 2021. Sledujte prosím webové a facebookové stránky hradu a města, budeme Vás průběžně o termínech připravovaných akcí informovat. Pevné zdraví přeje Rada města Loket a Jana Těžká, ředitelka společnosti HRAD LOKET, o.p.s.
Přečíst »18.9.2020
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj