Město Loket

Pandemie coronaviru citelně zasáhne do kulturního života ve městě

Organizace města, spolky i další jednotliví organizátoři akcí v minulých měsících pečlivě připravovali kulturní program v Lokti na jaro 2020. Bohužel vzhledem k nařízením vlády v souvislosti s šířením coronaviru je nutné připravené kulturní akce buď přesunout, je-li kam, nebo je pro letošní rok zrušit.  O některých akcích připravovaných na květen budou organizátoři jednat v průběhu dubna podle vývoje situace. Přinášíme touto cestou alespoň základní přehled změn:

Akce v Městské knihovně Loket – plánované akce na duben 2020 jsou zrušeny nebo přesunuty (o změnách termínů budete informováni, sledujte prosím webové stránky a FB knihovny), podle vývoje situace budou upravovány případně i termíny akcí v květnu.

Akce spolku Loketský dráček, z.s. – 11.4. Benefice pro Loketského dráčka – zrušeno, Hra o poklad – přesunuta na 13.9., 17.5. Pohádkový les – akce bude přesunuta, termín bude stanoven dle vývoje situace.

Akce Agentury Vlny – 25.4. Dakar live Loket 2020 v amfiteátru (ve spolupráci s TS Loket) – zrušeno, 30.5. Dětský den s Karlovarským krajem - zrušeno, večerní koncert, který měl být součástí této akce, by měl být v náhradním termínu na začátku července (o přesném datu budeme informovat).

 

Akce města Loket – 4.4. Čištění řeky Ohře – akce bude přesunuta, jednáme o termínu v září 2020. 30.4. – Pálení čarodějnic (ve spolupráci se ZŠ Loket) – zrušeno, 9.5. MUZMUZ (Muzejní a muzikantská noc) – akce bude přesunuta, jednáme o termínu v září 2020, o podrobnostech budeme informovat na webu města. 13.6. Děti baví Loket (ve spolupráci se ZŠ) – akce pro rok 2020 zrušena, bude se konat až v roce 2021. Důvodem je nutná příprava vystoupení dětí, kterou nelze v důsledku uzavření škol realizovat.

Akce hradu Loket – všechny dubnové akce jsou zrušeny, květnové akce budou realizovány podle vývoje situace. Sledujte webové stránky hradu a události na FB.

Akce spolku 456, o.s. – Galerie na hradbách – 9.5. vernisáž tvorby Galiny Miklínové a doprovodný program – akce bude přesunutá na podzimní termín, o kterém budete informováni.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že až stav nouze v ČR pomine, sejdeme se opět ve zdraví na některé z kulturních akcí našeho města.

Přečíst »21.3.2020

Informace pro podnikatele, provozovatele hotelů a ubytovacích zařízení

Dovolujeme si zveřejnit názor jedné advokátní kanceláře na dopady Covid-19. Dokument jsme získali od Fóra cestovního ruchu a jedná se o rozsáhlý a zajímavý materiál, který může pomoci podnikatelům v orientaci právních předpisů.

Jsme si vědomi toho, že se podmínky i opatření mění takřka z hodiny na hodinu, a i tento dokument nebo jeho části mohou v průběhu času pozbývat smysl či platnost, nicméně to může být jakýsi odrazový můstek pro Vaše budoucí rozhodnutí a postupy.

16.3.2020

Uzavření mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 16. 3. 2020 bude v souvislosti s Vládou České republiky vyhlášenou karanténou od 17. 3. 2020 až do odvolání uzavřena Mateřská škola Loket. O znovuotevření MŠ Loket budou rodiče v dostatečném předstihu informováni. Zákonní zástupci dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné při péči o dítě. Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" lze vyzvednout v obou budovách MŠ Loket, tj. na Tyršově náměstí i ve Sportovní ulici a to v pracovní dny od 7.00 do 11.00. Děkujeme za pochopení.

Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket
16.3.2020

Jak správně třídit odpady?

Vážení občané, věnujte prosím pozornost tomu, zda správně třídíte odpady. Opakovaně dochází k plnění kontejnerů na sklo, plast, papír odpadky, které do daného kontejneru nepatří a tím je znehodnocen celý obsah kontejneru. Ten pak je místo do třídírny vyvezen na skládku, což pro město znamená nemalé finanční výdaje. Děkujeme za pochopení.

náhled
Přečíst »11.3.2020

Lékárna v Lokti přijme lékárníka – magistra s atestací, magistra bez atestace

Lékárna v Lokti přijme lékárníka – magistra s atestací, magistra bez atestace

Lékárna v Lokti přijme lékárníka – magistra s atestací, magistra bez atestace

nadstandartní plat

event. podpora v dojíždění

zcela individuální pracovní doba podle dohody

klidná pohodová práce

milí stálí pacienti z blízkého okolí

lékárna se nachází  v historickému centru města, v blízkosti hradu,

 

rádi Vás pozveme k nám do Lokte, vše ukážeme a probereme.

Filip a Jana Reichovi

tel. 778 44 10 10

lekarnybezhranic@gmail.com

Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře

Úklid břehu Ohře v Lokti bude zahájen v 10:00 v prostorách loketského amfiterátru. Dle počtu zúčastněných osob budou rozděleny úseky, které se budou tento den uklízet. Pro účastníky budou zajištěny ochranné pomůcky a pytle. Po skončení akce bude zajištěno drobné občerstvení pro účastníky akce. Soutěž o největší kuriozitu.

Přečíst »24.2.2020

Varování! Vítr v neděli bude mít rychlost až 110 km/h, přidá se déšť

Varování! Vítr v neděli bude mít rychlost až 110 km/h, přidá se déšť

Meteorologové varovali, že v neděli dorazí do Česka nejen silný vítr, ale také déšť, který může spolu s táním sněhu rozvodnit některé toky. Varování platí pro oblast Šumavy, Krkonoš a Orlických hor. Současně se zvýšil stupeň varování před větrem z nízkého na vysoký. Platí pro celou ČR.

https://www.novinky.cz/pocasi/clanek/meteorologove-zvysili-varovani-pred-vetrem-do-toho-ma-prset-40314329?fbclid=IwAR10FtJ31ssSF2Qf6nsApH3thuFESCQIeGPNJXCcj6wYTi9Ezn-l601LZjA

Přečíst »23.2.2020

Důležité upozornění - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Důležité upozornění - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ODPADY - UPOZORNĚNÍ

Město Loket v minulosti rozmístilo v jednotlivých částech města, kontejnery na směsné odpady, které byly původně uzamykány a sloužily k odkládání pytlů naplněných veřejnou službou odpadem z košů. Postupem času se kontejnery přestaly zamykat, zámky byly zcizovány, znehodnocovány a náklady na jejich výměnu stále narůstaly. Lidé z přilehlých ulic  postupně začaly kontejnery města o objemu 1100l využívat a zaplňovat a Město Loket již nemohlo tyto nádoby k výsypu košů nadále využívat, protože kontejnery byly stále plné. 

Město Loket přistoupilo k opatření a tyto nádoby (jejichž vývoz stále platí) byly odvezeny z ulice Sportovní (u pečovateláku,), Mírové (u objektu č.p. 521), od základní školy (č.p. 128), ze stanovišť separovaných odpadů z Tyršovo náměstí, z Řeznické ulice (2 nádoby), z Rooseveltovy a z Tovární ulice, a nyní je mají k dispozici technické služby. Lidé, kteří tyto nádoby hrazené městem Loket bezplatně využívali, odkládají nadále svůj odpad z domácností vedle kontejnerů na separovaný odpad, nebo do kontejnerů – nejčastěji do skla a celý kontejner s vytříděným sklem, je pak vezen na skládku. Svůj odpad pohazují po hradbách a znečišťují veřejná prostranství. Úklid veřejných prostranství stojí město nemalé peníze. Každý občan má povinnost nasmlouvat si tak velkou nádobu případně změnit četnost vývozu, aby mu postačovala. Nikdo nemůže žít na úkor druhého. Jak k tomu přijdou Ti co poctivě třídí a platí za odvoz směsného odpadu ze svých domácností? 

Město Loket upozorňuje, že v nejvíce problematických místech tj. v Řeznické ulici, u základní školy, na Tyršovo náměstí, na hradbách, budou v nejbližší době umístěny fotopasti a kamery. S případnými provinilci bude zahájeno přestupkové řízení. Upozorňujeme občany, kteří netřídí komunální odpad, ukládají směsný odpad z domácností do košů nebo do nádob na tříděný odpad ukládají jiný druh odpadu, případně odkládají odpady mimo sběrné nádoby na veřejná prostranství a zakládají tak černé skládky, že porušují obecně závaznou vyhlášku města (může jim být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč) a navyšují náklady, které musí město vynaložit na likvidaci těchto odpadů. 

 

Nevyvezli Vám popelnici?

Důvodem nevyvezení popelnice může být nenalepená samolepící nálepka s textem „Uhrazeno 2020“. Složenky a faktury na uhrazení platby za odvoz odpadu na rok 2020 byly zasílány na začátku ledna. Po uhrazení platby je třeba si vyzvednout nálepku „Uhrazeno 2020“ a nalepit ji na popelnici. Tyto informace byly zveřejněny v ODPADOVÉM KALENDÁŘI MĚSTA LOKET NA ROK 2020 (byl přílohou lednových Loketských listů) a na internetových stránkách města.

Pokud jste ještě částku za odvoz odpadu na letošní rok neuhradili, učiňte tak co nejdříve a na Městském úřadě – v pokladně v 1. patře - si vyzvedněte nálepku, kterou si označíte Vaši popelnici. Tyto nálepky jsou pro svozovou firmu jedinou orientací o tom, že platba za vývoz popelnice byla uhrazena. Svozová společnost nebude neoznačené popelnice vyvážet !!!

MěÚ Loket - OV, úsek odpady

Přečíst »20.2.2020

Ples města Lokte

Ples města Lokte se konal v sobotu 15. února. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav i realizace, za zahájení plesu Loketským ostrostřelcům, moderátorovi Petru Čimperovi a jeho týmu hostesek, kapele A.S.Band, malým tanečnicím ZUŠ pod vedením Šárky Horákové za předtančení, panu Teterjovi a jeho týmu za catering, hvězdě večera panu Elvisovi Presley revival, jehož vystoupení nemělo chybu, zaměstnancům hradu Loket za přípravu sálů a další služby a všem sponzorům za bohatou tombolu! Letošní Ples města Lokte se povedl a jsme rádi, že jste přišli a bavili se.

 

Seznam sponzorů Plesu města Lokte

 

Spa Resort Pawlik – Aquaforum ****, Františkovy Lázně BMW Wellness resort hotel Prezident **** Karlovy Vary Rafting Ohře s.r.o., Kadaň VOSS s.r.o., Sokolov ČSOB, a.s. AQUAFORUM a.s., Františkovy Lázně Mirakulum s.r.o., Turnov FCC Enviroment Česká republika, s.r.o., Březová Loketské městské lesy, s.r.o. DOP - HC s.r.o Pizzerie na Růžku, Loket Zahradní hospůdka U Gardnera, Loket Národní památkový ústav, ÚOP Loket Ludmila Jílková, TORF Krásno VLNY music agency, Karlovy Vary Thun 1794 a.s., Nová Role Besto Pro s.r.o. Jiřina Vlasatá, Loket Májová vinotéka, Loket Nebe v hubě Jitka Šimůnková, Krásno Antonín Schmied, Karlovy Vary STRIX Chomutov KMK Granit, a.s. Vinotéka Pálava, Karlovy Vary Euregio Egrensis, Karlovy Vary Jan Hála, Loket Atmosféra, Loket G. Benedikt, Karlovy Vary Kamila Bartůšková, Sokolov Galerie Cafe, Loket Krav Mag club reálná sebeobrana, Sokolov Lenka Fleischmannová, Cheb Andělské korálky Monika Antalová, Loket Jiří Koutek, Dalovice Ateliér Karlín, Planá vinařství Mikulášek Barbora Dvořáčková, Karlovy Vary Květinové město, Loket Karel Holoubek, Karlovy Vary hospoda U Radnice, Loket Nikolka, Loket Sedlecký Kaolín, Božíčany Město Loket Antonín Dorazín LASTING SPORT s.r.o., Sokolov Doupovské uzeniny Pelant Paradox tetování, Karlovy Vary Romana Poplšteinová Ing. Bohumil Procházka Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. OTHERM Sokolov s.r.o. Pavel Radaušer NWF s.r.o. Milan Staško Luděk Makovec Sedlecký Kaolín a.s. Jan a Karel Smolíkovi
náhlednáhlednáhlednáhled
Přečíst »17.2.2020

Důležité upozornění pro obyvatele Rooseveltovy ulice, cyklisty a pěší, využívající cyklostezku Loket – Svatošské skály – platí od začátku března do konce listopadu 2020

Dne 30.1. bylo předáno firmě Metrostav, divize 5 staveniště „Lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“.  Samotné práce budou zahájeny začátkem března 2020. V souvislosti s výstavbou této lávky bude od tohoto termínu platit určité omezení pohybu po cyklostezce a parkování v Rooseveltově ulici. Vzhledem k tomu, že technika a stavební stroje neprojedou přes současnou lávku ve Svatošských skalách, bude k dopravě materiálu využívána právě Rooseveltova ulice a cyklostezka směrem od Lokte. Počítá se s tím, že po této trase bude projíždět těžká technika (jeřáb, cca 5 třicetitunových mixů betonu, vrtná souprava, přeprava pylonů.) Při dopravě materiálu budou v některých případech asistovat pracovníci  Metrostavu.

Žádáme proto obyvatele ulice Rooseveltovy, zahrádkáře, kteří vlastní zahrádky v této lokalitě i návštěvníky kempu a cyklostezky, aby svá vozidla parkovali s ohledem na toto omezení.

Pěší i cyklisté, buďte prosím opatrní a při plánování výletů směrem na Svatošské skály mějte na paměti, že po cyklostezce můžete potkat projíždějící techniku.

V pátek 7.2. firma Metrostav s pracovníky Krajského úřadu a města Loket provedla pasportizaci komunikace domů v Roosveltově ulici,  nafotila a popsala současný stav, tak aby po ukončení stavby bylo možno požadovat v případě, že silnice nebo domy by byly stavbou poškozeny, náhradu. Loketské městské lesy stejným způsobem budou monitorovat cyklostezku.  

Předpoklad předání stavby: 23. 11. 2020

 

Ještě pár údajů k nové lávce

 

Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopolová, s dřevěnou mostovkou,

visutá lana jsou vedena přes nakloněné pylony a kotvena v kotevních blocích

Niveleta lávky má obloukový tvar s poloměrem zakružovacího oblouku R=242m a

sklonem tečen 8,3% (1:12). Délka přemostění je 61,50 metrů a celková délka mostu je 85,10 metrů. Šířka lávky je 3 metry a v mimořádných případech umožní průjezd vozidla ZZS (zdravotnické záchranné služby) do 3,5 t. Stavbu provádí společnosti Metrostav, divize 5. Projektant stavby: PONTIKA s.r.o.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost a věříme, že nová lávka bude sloužit ku prospěchu nás všech.

Přečíst »10.2.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj