Město Loket

Důležité upozornění a výstraha pro občany města

Meteorologové varují před extrémně silným větrem, který může v Lokti dosahovat v nárazech více než 100 km/h. Vítr má kulminovat mezi 5:00 až 8:00, ale extrémně silný vítr začne vát již před dnešní půlnocí a bude vát po celý den.
Doporučujeme nabít mobilní telefony, zdravotnická zařízení a další potřebné spotřebiče. Dále nedoporučujeme už od dnešní půlnoci do odvolání jezdit výtahem. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k dlouhodobějším výpadkům elektřiny. Informujte o tom prosím i své starší příbuzné. Dále se nedoporučuje chodit do lesa a parků. Rodiče zvažte, zda posílat své děti do školy a školky. Obě zařízení budou v provozu, ale je dost možné, že vzhledem k výpadkům elektřiny bude výrazně omezen jejich provoz. O situaci je vědní škol informováno. Důrazně žádáme, aby občané využívali tísňových linek jen při ohrožení, životů, zdraví a majetku. Vedení města, technické služby i hasiči se na situaci připravují.

  Hasičský záchranný sbor ČR

⚠️

Nová ředitelka hradu Loket

24.1.2020 byla Správní radou hradu Loket jmenována do funkce ředitelky HRADU LOKET, o. p .s. Mgr. Jana Těžká, s účinností od 1. března 2020. Volba proběha na základě výběrového řízení, které se konalo v prosinci 2019. Odborná komise vedla pohovory s 5 kandidáty,  následně doporučila správní radě 3 vhodné kandidáty, z nihž byla vybrána Mgr. Těžká. 

Nové ředitelce přejeme mnoho úspěchů a sil a stávajícímu řediteli hradu p. Václavu Lojínovi děkujeme za jeho obětavou dlouhodobou práci a úspěchy v obnově této jedinečné kulturní památky.

Přečíst »29.1.2020

Regenerace veřejného prostranství sídlišť Mírová a Sportovní

Regenerace veřejného prostranství sídlišť Mírová a Sportovní

Vážení spoluobčané, zejména obyvatelé našich sídlišť, dne 21. 1. 2020 od 18:00 hod. v prostorách městské knihovny v Lokti proběhne setkání k analytické části projektu Regenerace veřejného prostranství sídlišť Mírová a Sportovní.

Přečíst »10.1.2020

Novoroční běh přilákal 446 závodníků! - A zde jsou dostupné výsledky

Novoroční běh přilákal 446 závodníků! - A zde jsou dostupné výsledky

Pořadatelé velmi děkují všem za účast a město Loket děkuje za perfektní organizaci závodu všem pořadatelům, jmenovitě pak hlavnímu organizátorovi  p. Mgr. Rudolfovi Flaškovi. Děkujeme také sponzorům této akce.

Vše o NOvoročním běhu najdete na webu zde: https://novorocnibehloket.webnode.cz/

Výsledky můžete vidět zde: http://sokotime.cz/zavod-200101/?fbclid=IwAR26m5EQzAS57qdxy7B0GJFsQS6-rEySjoX_6qWCM3yVai2VxnuXXURkgl4

Karatisté z Lokte se zúčastnili turnaje Champions cup

Karatisté z Lokte se zúčastnili turnaje Champions cup

Karatisté z Lokte se zúčastnili turnaje pod názvem Champions cup, kde startovali hned v několika soutěžních disciplínách. Tentokrát se zúčastnili i ti nejmenší.  Měli tak možnost poprvé ochutnat atmosféru turnaje a porovnat si své znalosti s ostatními karatisty.  Z tohoto turnaje si přivážejí do Lokte 3 zlaté, 9 stříbrných a 11 bronzových medailí.

Přečíst »18.12.2019

Ze školky..Děti s rodiči vyráběli sovy a dekorovali dýně

Ze školky..Děti s rodiči vyráběli sovy a dekorovali dýně

Podzimní období nabízí spoustu možností práce s přírodními materiály. Již tradičně jsme do tvořivých činností zapojili i rodiče, kteří společně s dětmi vyráběli sovy ze sáčků naplněných přírodninami a také dekorovali malé okrasné dýně. Výrobky ozdobily naši mateřskou školu uvnitř i venku. Podzim pomalu, ale jistě předává vládu zimě a podzimní témata vystřídají nejprve přípravy
na příchod Mikuláše a potom na Vánoce. V této době již pilně nacvičujeme program na vánoční besídku a na vystoupení u stromečku při 1. adventní neděli. Snad nám počasí bude
přát a dočkáme se po delší době bílých Vánoc. Za Mateřskou školu Loket přejeme všem klidné adventní období a krásné vánoční svátky.
učitelky z MŠ Loket

Přečíst »27.11.2019

Regenerace veřejného prostranství sídlišť Sportovní a Mírová ulice

Regenerace veřejného prostranství sídlišť Sportovní a Mírová ulice

Vážení spoluobčané, zejména obyvatelé našich sídlišť, dne 17. 12. 2019 od 17:00 v prostorách městské knihovny v Lokti proběhne setkání k analytické části projektu Regenerace veřejného prostranství sídlišť Mírová a Sportovní.

Přečíst »26.11.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj