Město Loket

Muzikantská noc 2021

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA AKCI MUZIKANTSKÁ NOC 2021
Město Loket poskytne zájemcům finanční příspěvek až do výše 3 000 Kč.
HARMONOGRAM
Datum konání akce: 4.9.2021
Příjem přihlášek na předepsaných formulářích: od 1.7. – 1.8.2021
Oznámení žadatelům o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku: do 20.8.2021
Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce: do 31.8.2021 (prostřednictvím MÚ Loket, Ing. Barbora Štefková
Distribuce společných plakátů a mediální propagace akce: od 15.8.2021
PODMÍNKY
1. Zájemce podá vyplněnou přihlášku (formulář) do podatelny MÚ v termínu od od 1.7. – 1.8.2021.
Žádost je možno stáhnout v PDF na konci textu
2. Přihlášku k účasti na akci mohou podat zájemci, kteří nežádají od Města Lokte finanční příspěvek, ale mají zájem připojit se k této akci (být uvedeni na společných propagačních materiálech) – termín odevzdání je do 1.8.2021
3. Zájemce (dále pořadatel hudební produkce) uspořádá hudební produkci v kulturním či pohostinském zařízení na území města Lokte v daný termín akce (4.9.2021).
4. Pořadatel hudební produkce umístí viditelně v provozovně nejméně 14 dní před konáním akce plakát a v den konání akce banner/plakát, že se akce koná za finanční podpory města Lokte.
5. Po akci: Pořadatel hudební produkce doloží uveřejnění informace o finanční podpoře Města Loket minimálně jednou fotografií. Z průběhu konání akce doloží minimálně další dvě fotografie – Nejpozději do 30.9.2021.
6. Město Loket uhradí pořadateli hudební produkce po splnění povinností (viz bod 5.) odměnu do výše 3 000 Kč. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s plněním “Smlouvy o zajištění hudební produkce” v rámci Muzikantské noci 2021.
7. Odměna bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet pořadatele, uvedeném v záhlaví smlouvy. Platbu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob zajišťuje pořadatel hudební produkce.

19.6.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj