Město Loket

Důležité upozornění - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Důležité upozornění - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ODPADY - UPOZORNĚNÍ

Město Loket v minulosti rozmístilo v jednotlivých částech města, kontejnery na směsné odpady, které byly původně uzamykány a sloužily k odkládání pytlů naplněných veřejnou službou odpadem z košů. Postupem času se kontejnery přestaly zamykat, zámky byly zcizovány, znehodnocovány a náklady na jejich výměnu stále narůstaly. Lidé z přilehlých ulic  postupně začaly kontejnery města o objemu 1100l využívat a zaplňovat a Město Loket již nemohlo tyto nádoby k výsypu košů nadále využívat, protože kontejnery byly stále plné. 

Město Loket přistoupilo k opatření a tyto nádoby (jejichž vývoz stále platí) byly odvezeny z ulice Sportovní (u pečovateláku,), Mírové (u objektu č.p. 521), od základní školy (č.p. 128), ze stanovišť separovaných odpadů z Tyršovo náměstí, z Řeznické ulice (2 nádoby), z Rooseveltovy a z Tovární ulice, a nyní je mají k dispozici technické služby. Lidé, kteří tyto nádoby hrazené městem Loket bezplatně využívali, odkládají nadále svůj odpad z domácností vedle kontejnerů na separovaný odpad, nebo do kontejnerů – nejčastěji do skla a celý kontejner s vytříděným sklem, je pak vezen na skládku. Svůj odpad pohazují po hradbách a znečišťují veřejná prostranství. Úklid veřejných prostranství stojí město nemalé peníze. Každý občan má povinnost nasmlouvat si tak velkou nádobu případně změnit četnost vývozu, aby mu postačovala. Nikdo nemůže žít na úkor druhého. Jak k tomu přijdou Ti co poctivě třídí a platí za odvoz směsného odpadu ze svých domácností? 

Město Loket upozorňuje, že v nejvíce problematických místech tj. v Řeznické ulici, u základní školy, na Tyršovo náměstí, na hradbách, budou v nejbližší době umístěny fotopasti a kamery. S případnými provinilci bude zahájeno přestupkové řízení. Upozorňujeme občany, kteří netřídí komunální odpad, ukládají směsný odpad z domácností do košů nebo do nádob na tříděný odpad ukládají jiný druh odpadu, případně odkládají odpady mimo sběrné nádoby na veřejná prostranství a zakládají tak černé skládky, že porušují obecně závaznou vyhlášku města (může jim být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč) a navyšují náklady, které musí město vynaložit na likvidaci těchto odpadů. 

 

Nevyvezli Vám popelnici?

Důvodem nevyvezení popelnice může být nenalepená samolepící nálepka s textem „Uhrazeno 2020“. Složenky a faktury na uhrazení platby za odvoz odpadu na rok 2020 byly zasílány na začátku ledna. Po uhrazení platby je třeba si vyzvednout nálepku „Uhrazeno 2020“ a nalepit ji na popelnici. Tyto informace byly zveřejněny v ODPADOVÉM KALENDÁŘI MĚSTA LOKET NA ROK 2020 (byl přílohou lednových Loketských listů) a na internetových stránkách města.

Pokud jste ještě částku za odvoz odpadu na letošní rok neuhradili, učiňte tak co nejdříve a na Městském úřadě – v pokladně v 1. patře - si vyzvedněte nálepku, kterou si označíte Vaši popelnici. Tyto nálepky jsou pro svozovou firmu jedinou orientací o tom, že platba za vývoz popelnice byla uhrazena. Svozová společnost nebude neoznačené popelnice vyvážet !!!

MěÚ Loket - OV, úsek odpady

20.2.2020
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj