Městský úřad Loket| Technické služby| Loketské městské lesy| Hrad Loket| KD Dvorana| Základní škola| Mateřská škola| Městská knihovna
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket

BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS OHŘE (EGER)

BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS OHŘE (EGER)

Die Stahlbetonbrücke ersetzte die ursprüngliche Kettenbrücke von 1836. Sie wurde 1934–1936 nach einem Entwurf des Architekten Adolf Benš gebaut.

22.4.2020