Město Loket

Pozdrav p. Bystríka Ferance občanům města a loketské farnosti

Pozdrav p. Bystríka Ferance občanům města a loketské farnosti
Drazí přátelé,
v tradici církve si v těchto hodinách, především o Slavnosti Zjevení Páně, připomínáme příchod mudrců, či lidově řečeno tří králů, kteří přicházejí do Betléma z východních zemí a přinášejí nově narozenému děťátku ty nejcennější dary. Pamatujme na ně i my a nechme se do svých rodin a domovů obdařit zlatem – Láskou, kadidlem – Pokojem a myrhou – Nadějí, abychom tak společně zvládali situace všedních i nevšedních dnů v celém roce 2021.
Pamatuji na vás v modlitbě a prosím o dary Božího požehnání, pro města a obce naší farnosti i celý kraj
Christus Mansionem Benedicat
Kristus požehnej domu tomu
a především tomu Vašemu
P. Bystrík Feranec
6.1.2021
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj