Město Loket

Veřejné projednání Územního plánu města Loket

Veřejné projednání Územního plánu města Loket

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám připomenout, že se zítra 26. 1. 2021 od 13:00 koná veřejné projednání návrhu Územního plánu města Loket a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Informace o konání je vyvěšena na úřední desce od 21. 12. 2020. Návrh nového územního plánu je zveřejněn na stránkách městského úřadu Loket zde:
http://mu.loket.cz/?article_id=12924

Připomínky k novému územnímu plánu mohou účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (žadatel, vlastník dotčeného pozemku nebo stavby nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno) do 7 dnů od konání veřejného projednání.
Veřejnému projednání bude přítomen zpracovatel územního plánu doc. Ing. Arch. Ivan Kaplan. Žádáme všechny, kteří se budou chtít veřejného projednání zúčastnit o dodržení hygienických předpisů v souvislosti s epidemií COVID-19.

Petr Adamec, starosta města

25.1.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj