Město Loket

Přehlídka regionální kuchyně - hledáme tým zástupců z Lokte

Přehlídka regionální kuchyně - hledáme tým zástupců z Lokte

Propozice k Přehlídce regionální kuchyně na Statku Bernard

1.Termín konání: 7. 8. 2021

 1. Místo: Statek Bernard, Královské Poříčí

 2. Časový harmonogram:

  11:00 – 13:00     příprava stánků

  13:00 – 16:00     výdej jídel (nebo do vydání všech porcí)

  17:00                    vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů

 3. Mikroregion Sokolov-východ

  Spolupořadatel: Statek Bernard

 4. Kontaktní osoba: Barbora Štefková, telefon: 752 300 941, mail: b.stefkova@loket.cz

 5. Uzavírka přihlášek: 19. 07. 2021

 6. Zadání pro soutěžní jídla – „To nejlepší z regionu“

  Podmínky:

  Kategorie teplé jídlo – pro české účastníky musí receptura vycházet z tradic české kuchyně.  Pro německé účastníky musí receptura vycházet z tradic saské, durynské nebo obecně německé kuchyně.

  Kategorie moučník – jakýkoliv regionální koláč, moučník nebo sladké jídlo.

   Tentokrát necháváme na Vaši fantazii, co považujete za „naše“ nejlepší jídlo.

  Počet porcí: min. 200 z každé kategorie. Porcí se u teplého jídla se rozumí cca. 0,33 ml (malá naběračka), eventuelně vrchovatá lžíce, nebo stejný rozměr jako u moučníku. U kategorie moučník ekvivalent 1 koláče o rozměru cca. 4x4 cm/průměru 4 cm nebo adekvátní množství u jiných druhů sladkých jídel a moučníků.

  Nejpozději do termínu uzavírky přihlášek sdělí účastníci název jídel z obou kategorií. Účastníci ručí za to, že soutěžní jídla jsou čerstvá, hygienicky bezvadná. Každý účastník si zajistí přepravu sám, a to v hygienicky odpovídajících obalech, nádobách.

 7. Zázemí pro účastníky

  Pořadatel ve spolupráci se spolupořadatelem zajistí účastníkům stany, vybavení na výdej, případně ohřev jídel, jednorázové nádobí.  1 Stan je určen pro 2 stanoviště. Celkové rozměry stanu 3 x 4,5 m.

  Každý z účastníků si předem s pořadatelem domluví konkrétní požadavky na vybavení stánku.

 8. Způsob vydávání ochutnávek

  Návštěvníci akce obdrží při vstupu hlasovací lístek (viz návrh). S tímto si u každého stánku mohou vyzvednout ochutnávku.

  1 ochutnávka = 1 porce teplého jídla + 1 porce moučníku

  Obsluha stánku označí na hlasovacím lístku odebrání porce.

  Jedná se o neprodejné vzorky, každý návštěvník obdrží u každého stánku maximálně 1 ochutnávku.

  Kvůli přehlednosti označí každý účastník své stanoviště viditelně názvem města nebo obce, které zastupuje.  Označení obdrží od pořadatele.

22.6.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj