Město Loket

OBĚDY PRO VEŘEJNOST OPĚT I V JÍDELNĚ!

OBĚDY PRO VEŘEJNOST OPĚT I V JÍDELNĚ!
Od 4. října 2021 je možné stravování veřejnosti v prostorách „malé“ jídelny, kde platí stejná pravidla jako při návštěvě restaurace. Každý návštěvník je zodpovědný sám za sebe a je povinen dodržovat protiepidemická opatření.
Výdej obědů pro veřejnost je bohužel prozatím možný pouze v čase od 11.00 hodin do 11.30 hodin.
Ve vnitřních prostorách provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení. Pokud není v jídelně volné místo, vyčkejte, prosím, v prostorách mimo školní jídelnu.
Dále zůstává možnost odebírat oběd do jídlonosiče.
Děkujeme za pochopení. Za ŠJ Jana Hamplová, vedoucí školní jídelny.
6.10.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj