Město Loket

Přesun termínu Zastupitelstva města

Vážení spoluobčané,
tento týden ve čtvrtek 4. 11. 2021 se mělo konat zasedání zastupitelstva města Lokte, kde se měli řešit majetkoprávní a finanční věci související s dvěmi zásadními investičními akcemi na příští rok. Vzhledem k tomu, že projednávané body mají návaznost na jednání s dotčenými subjekty u těchto investic a to konkrétně s
1) Krajskou správou a údržbou silnic u projektu Dopravního terminálu předměstí, kde řešíme spolufinancování s touto organizací
2) společností Sedlecký kaolin a. s. kde řešíme směny pozemků u projektu rekonstrukce Tovární ulice;
a jednání s těmito subjekty stále probíhají, dojde k posunutí zasedání zastupitelstvo města na následující týdny, až budou tato jednání uzavřena.
O termínu zasedání města vás budeme v zákonném termínu předem informovat.
Děkuji za pochopení.
Petr Adamec, starosta
2.11.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj