Město Loket

Změna dopravního značení v centru města

Změna dopravního značení v centru města
Vážení spoluobčané,
jak jste možná zaregistrovali dochází v současné době v centru města - ulice T. G. Masaryka, Kostelní, Zámecká, Krátká, Pivovarská, Radniční, Řeznická, Hradní, Zahradní a Tyršovo náměstí k instalaci svislého dopravního značení. Toto značení bude jasně vymezovat místa kde lze a kde nelze parkovat a také kde - kdo (držitelé parkovacích karet a ostatní) může parkovat. Toto dopravní značení vychází z několika projednání, která proběhla v minulém a předminulém roce a kde byl ze strany většiny obyvatel historického centra a přilehlých ulic vznesen požadavek na jasné vymezení těchto zón a zamezení vjezdu, případně parkování v určitých částech těm, kteří nemají parkovací karty. Po té co bude dopravní značení nainstalováno, bude do ulic Kostelní, Zámecká, Pivovarská umožněn vjezd a parkování pouze pro držitele parkovacích karet, příp. dopravní obsluhu a zásobování, stejně tak do "spodní" části náměstí od horní kašny po Tyršovo náměstí. Do ulic Radniční, Řeznická a Pivovarská bude umožněn vjezd všem vozidlům, avšak parkování bude možné pouze na vyhrazených místech a to pro držitele parkovacích karet. V této souvislosti dojde ke drobné změně platného nařízení města a parkovací karty budou moci získat i obyvatelé těchto ulic. Plochy, kde lze parkovat budou jasně vymezeny svislým dopravním značením značkou Parkoviště (ip11a) s doplňkovou informací. Návštěvníci města, kteří nejsou vlastníky parkovací karty budou moci parkovat před budovou "průmyslovky", internátu a v úseku od veřejných toalet k mostu. V těchto místech budou moci parkovat i držitelé parkovacích karet.
Celý dopravní systém byl připravován ve spolupráci s dopravním projektantem a dopravním inženýrem z dopravní policie. Je možné, že ze začátku bude systém někomu připadat složitý, ale věřím, že je jen otázkou krátkého času a systém přinese zklidnění dopravní situace v centru. Je třeba si uvědomit, že pokud chceme nějakým způsobem regulovat parkování v centru a zároveň umožnit toto obyvatelům města, tak moc jiných funkčních cest než dopravní značení není. Za sebe jsem rád, že dopravní policie netrvala na vodorovném značení na žulové dlažbě a dostačuje značení svislé.
Za sebe toto považuji za určitý mezikrok, který bude sloužit do doby, než dojde k předláždění náměstí a tím jasnému vyřešení dopravy v pohybu i klidu.  A také, za určitý kompromis mezi požadavky občanů žijících v historickém centru, podnikatelů, obyvatelům Lokte z ostatních částí a návštěvníků města.
Pro ještě přesnější vymezení zón, kde nelze parkovat bude část náměstí vymezena ocelovými sloupky, tak aby nedocházelo k živelnému parkování, například kolem kašen a morového sloupu a bude jasně vymezen výjezd z ulice Radniční na náměstí.
Petr Adamec, starosta města
22.11.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj