Město Loket

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

O z n á m e n í

  Z Á P I S     D O    M Š

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2023/2024 se koná

 v MŠ na Tyršově náměstí

 

              ve středu  3. 5. 2023

od 9.00 hod. do 15.00 hod.

 

Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je poslední rok před nástupem dítěte do ZŠ předškolní vzdělávání dítěte povinné.

Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte, žádost o přijetí a evidenční list dítěte.

 

Organizace zápisu:

Rodiče si od 1. 4. 2023 mohou v budově MŠ Tyršovo nám. vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ,

evidenční list dítěte v MŠ

 a lístek s časem zápisu, (zamezíme tak dlouhému čekání). Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je nutné přinést k zápisu již vyplněné (potvrzené od dětského lékaře).

 

 Jana Koudelková, ředitelka školy

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

 

9.3.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj