Město Loket

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

 

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová

budou kontejnery přistaveny v pátek 14. dubna a odvezeny v sobotu 15. dubna 2023 po 15 hodině:

v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku) a v ulici Mírové u prodejny potravin.   

Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden v sobotu 15. dubna 2023 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic).

Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne 15. dubna 2023 do 9:00 hodin u svého svozového místa (u nádoby na směsný komunální odpad - popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum, koberce, atd.). Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené „svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny po deváté hodině, nebudou likvidovány.

Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte: kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky, galvanické články, odpadní oleje, léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným odpadem, bude považováno za založení černé skládky (nebudou odvezeny) a bude postiženo jako přestupek.

Další termín svozu objemných odpadů je plánován na říjen 2023.

 

SVOZ ELEKTRO ODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

(pouze pro fyzické osoby) se koná

v sobotu 22. dubna 2023

 

Finské domky - u autobusové zastávky                                                       14:00 - 14:15 hod.

Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)               14:20 - 14:35

ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č.p. 439)                                               14:40 - 14:55

Sportovní ul. - sídliště u kotelny č.e. 134                                                     15:00 - 15:15

Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ                                              15:20 - 15:35

Revoluční ul. - u č.p. 219 (bývalá restaurace Za vodou)                            15:40 - 15:55

Údolí - u autobusové zastávky                                                                      16:00 - 16:15

Nadlesí - u č.p. 55 (bývalá prodejna)                                                             16:25 - 16:40

Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č.p. 565                                       16:50 - 17:05

 

Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd.

Každý občan města Loket, který platí za odvoz odpadu městu Loket, má možnost po předložení platného občanského průkazu, předat svozové společnosti, výše uvedené nebezpečné odpady a pneumatiky (max. 4 ks na osobu).

„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je možné odevzdávat v průběhu celého roku i ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u čp. 580 (dle provozní doby). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače, kalkulačky, mobily apod.) lze odevzdávat v průběhu celého roku do červených kontejnerů umístěných v ulicích Mírová u telefonní budky a v Řeznické ulici - u zadního traktu hotelu Bílý kůň. V radnici za vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad do velikosti 7 x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kulmy, hračky na dálková ovládání, atd.) na použité baterie - vlastní vhazovací otvor; nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky. Sběrné boxy na vybité baterie jsou v prodejnách potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP), v ulici Sportovní (u prodejny potravin).

Městský úřad Loket, odbor výstavby – úsek odpady

13.3.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj