Město Loket

Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti

Vážení spoluobčané, nájemci parkovacích míst vymezených na centrálním parkovišti, pozemcích p. č. 880/4 a p. č. 880/5 v k. ú Loket, na ploše a pod střechou v ulici Sportovní.

Sdělujeme Vám, že z důvodu zvýšení ochrany a kontroly celého centrálního parkoviště v ulici Sportovní v Lokti, bude od 1. 9. 2023 zprovozněn nainstalovaný kamerový systém, umožňující rozpoznání registračních značek vozidel při vjezdu a výjezdu z parkoviště.

Vzhledem k tomu, že nynější Vámi používané čipové zařízení přestane být k tomuto datu funkční, je třeba, aby každý nájemce parkovacího místa vymezeného na centrálním parkovišti, který má platně uzavřenou nájemní smlouvu s městem Loket písemně oznámil, nejpozději do 15. 8. 2023 na Městském úřadu Loket, odboru majetku města, registrační značku motorového vozidla, které bude na parkovišti parkovat. Ke každému parkovacímu místu bude přiřazena pouze jedna registrační značka motorového vozidla, tzn. jeden nájemce, jedno místo, jedna registrační značka.

Svou registrační značku nám můžete také písemně oznámit na e-mailovou adresu: v.slamova@loket.cz

 

předmět: RZ

textová část: parkovací místo číslo; registrační značka motorového vozidla; jméno a příjmení nájemce; bydliště; telefonní číslo.

 

Dále Vám sdělujeme, že je nutné, aby každý nájemce parkovacího místa osobně odevzdal a podepsal předání nefunkčního čipového zařízení na Městském úřadu Loket, odboru majetku města, a to v termínu od 1.  9. 2023 do 30.  11. 2023.

Po uplynutí uvedeného termínu budeme požadovat po nájemcích, kteří čipové zařízení neodevzdali, uhrazení částky 600 Kč bez DPH.

Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti
Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti
18.5.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj