Městský úřad Loket| Technické služby| Loketské městské lesy| Hrad Loket| KD Dvorana| Základní škola| Mateřská škola| Městská knihovna
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 














 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

 

Zavedení mobilního rozhlasu

Nové webové stránky

Nové webové stránky

Vážení spoluobčané, 
od 1. 7. 2023 jsme pro Vás spustili nové webové stránky. Po dobu letních prázdnin bude provoz stránek v testovacím režimu, nicméně veškeré aktuální informace najdete na nové webové stránce https://mu.loket.cz/

 

(Webová stránka www.loket.cz nebude již aktualizována).

 

Děkujeme Vám za případné podněty vedoucí ke zkvalitnění nových webových stránek.

Přečíst »25.7.2023

Městská knihovna Loket promítne nejnovější film režiséra Rudolfa Havlíka

Městská knihovna Loket promítne nejnovější film režiséra Rudolfa Havlíka

Jako každý konec letních prázdnin promítáme film natáčený v našem regionu nebo regionálním tvůrcem. Letos jsme vybrali dobrodružnou komedii Ostrov režiséra narozeného v Sokolově Rudolfa Havlíka.

 

Čtvrtek 24. 8. 2023 od 18:00. České znění, vstup zdarma!

 

Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou aktéři dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a spory jsou k ničemu. V divočině obzvlášť.

 

Příběh filmu Ostrov vypráví o jedné katastrofální dovolené, která pro dva rozhádané manžele skončí několikaměsíční robinsonádou na opuštěném tropickém ostrůvku. Pro záchranu a přežití jim pak nezbývá nic jiného, než si začít znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Jejich příběh začíná v luxusním exotickém resortu, kde jsou Alice (Jana Plodková) a Richard (Jiří Langmajer) konečně po letech na dovolené, jenže věci se zvrtnou. Richard Alici oznámí, že se chce rozvést. Alice je zaskočená a jejich exotická dovolená tím okamžitě končí. Alice chce odjet domů ihned, je jedno jak. Richard tedy sežene odvoz nákladním letadlem, protože nic jiného neletí. Jejich let ale ztroskotá a Richard s Alicí uvíznou na opuštěném ostrově uprostřed oceánu. Katastrofa je sice katastrofa, ale i tak se Alice rozhodne, že budou žít odděleně a rozdělí ostrov na dvě poloviny. Jedna je Richardova a druhá její. Netrvá to dlouho a uvědomí si, že aby na ostrově přežili, musí spolupracovat a také si vyříkat spoustu věcí. Režisér Rudolf Havlík film Ostrov přibližuje slovy: „Mám rád Richarda a Alici a to, jakým způsobem je Jana s Jirkou zahráli. Jany humor a Jirkova nabručenost spolu tak nádherně fungují, že se mi pokaždé rozbuší srdce, jen když je vidím ve scéně společně. Ostrov je dobrodružná komedie v pravém slova smyslu a všichni, kteří rádi cestují, nebo mají jednoduše rádi dobrodružství a romantiku, si přijdou na své.“

 

Česká republika 2023, 100 min, režie: Rudolf Havlík. České znění.

Přečíst »23.6.2023

KRYSA – Quentin Tarantino - DVORANA

KRYSA – Quentin Tarantino - DVORANA

Kulturní dům Dvorana Vás srdečně zve na divadelní představení KRYSA divadelního souboru Klas.

  7.6.2023 – Dvorana Loket Repríza nejnovější hry 

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí
 

Oslavte s námi Mezinárodní den dětí na Supím potoce, kde bude pro děti připraveno spousty zábavy a her.

Start stopavačky je na začátku lesní cesty na Supí potok 

Na startu dostanete úkolovou kartičku “žlutá karta” - předškoláci, “modrá karta” -  školáci. Vydáte se v týmu s rodičem na cestu a budete pozorně pozorovat vše kolem sebe … Na konci cesty vyplníte úkolovou kartu, odevzdáte ji a získáte jako odměnu špekáček a pečivo.

V 15 hodin na vás budou dle programu čekat pejskové kynologů Policie ČR – KŘP KK, od 16 hodin budete moci plnit různé úkoly na stanovištích na louce u Supího potoka. Budete procvičovat pohybové dovednosti, věnovat se vyrábění či ty nejstarší a nejodvážnější si budou moci zastřílet pod dohledem loketských skautů.

Na kytary nám bude hrát skupina kapela a malinovka pro děti poteče proudem.

Přečíst »30.5.2023

Informování občanů o odpadovém hospodářství podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Informování občanů o odpadovém hospodářství podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Náklady vynaložené na odpadové hospodářství městem Loket v roce 2022 byly 3 263 942 Kč. Příjmy od fyzických osob a podnikatelů byly 2 809 556 Kč. Za separované odpady od a.s. EKO KOM město obdrželo příspěvek 678 020 Kč, za elektroodpad od Asekolu a.s. a Elekrowinu a.s. příspěvek 35 929 Kč.

V příloze: Množství odpadů v tunách podle jednotlivých komodit v Lokti

 

Upozorňujeme, že zákon o odpadech stanovuje, že v roce 2025 musí obec zajistit, aby oddělovaně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily 60 %. Nyní je to bohužel pouze 30, 49 %. Je nutné zodpovědněji třídit.

Tak jako v předchozím roce poplatek za odvoz odpadu platí SVJ, pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci, podle počtu obyvatel bydlících v nemovitosti. Výše poplatku se stanovuje nadále podle objednaného objemu svozových nádob a počtu bydlících obyvatel v nemovitosti. Nádoba i po naplnění, musí být uzavřená. Odpad u nádoby nebude odvezen, je černou skládkou. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,50 Kč. U neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem 60 l/měsíc, ze kterého je poplatek vypočten. Za neobydlenou nemovitost tak zaplatí vlastník nemovitosti 30 Kč/měsíc, tj. 360 korun za rok. Poplatek je splatný jednorázově a to do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Město Loket obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, stanovuje, jak třídit komunální odpady a kam je lze předávat. Tato informace je zveřejněna i v odpadovém kalendáři města Loket a vše lze dohledat na webových stránkách Městského úřadu Loket. Připomínáme, že každý je povinen roztřídit svůj odpad podle jednotlivých druhů a kategorií, odkládat odpad na určená místa, případně ve stanovených termínech a nepřeplňovat nádoby na odpad. Do nádoby smí být dáno jen takové množství odpadu, aby ji bylo možné uzavřít (odložení odpadu mimo nádoby je založením černé skládky). Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných nádob (papír, lepenka - vývoz každý pátek, plasty, PET obaly, plechovky - vývoz každý čtvrtek, sklo - vývoz 1x za měsíc v pátek /červen, červenec a srpen – vývoz 1 x za 14 dní/, bio odpad - vývoz každou středu v době od 1. 4. do 30. 11.). Sběrné nádoby na shromažďování použitého rostlinného oleje z domácností jsou umístěny u stanovišť se separovanými odpady: ve Sportovní ulici u č.p. 584 - prodejna potravin, v Mírové ulici u garáží, v Řeznické ulici u hotelu Bílý kůň, v Sokolovské ulici u č.p. 565, v ulici ČSA u čp. 439, v Nadlesí u č.p. 55. Jedná se o 240l popelnice s vyvrtanými kulatými výřezy. V Mírové ulici u garáží u kontejneru na elektroodpad, ve Sportovní ulici u objektu č.p. 584 (prodejna potravin) a v Řeznické ulici (u hotelu Bílý kůň) jsou umístěny tři kontejnery na nepotřebný textil. Objemný odpad je komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad. Je svážen 3 x ročně (leden, duben a říjen. Občané města Loket (po předložení platného OP) mohou celoročně (dle provozní doby) odevzdávat vybrané odpady z domácností (např. objemné odpady, nebezpečné odpady, elektro odpady, textil, oleje, kovy, atd.) ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u objektu č.p. 580.   

V roce 2022 se podařilo vytřídit 30,49 % z celkového množství odpadů. Málo se třídí, do nádob na separované odpady, jsou často odkládány odpady, které tam nepatří např. do skla drátosklo, porcelán, autoskla apod. Sklo je sváženo přímo výrobci do sklárny a vzhledem k tomu, že z rozbitého skla porcelán vyndat nelze, jsou často takto znečištěné celé kontejnery vyváženy na skládku. Tvrdé kartonové krabice jsou dávány do nádob nerozřezané, i s plastovými pytlíky a polystyreny. Často jsou dány jen k nádobám, kde do nich prší a znečišťují veřejná prostranství. Do bio odpadu jsou dávány i plastové pytle, v kterých byl bio odpad donesen. Plasty nejsou sešlapávány. Stále máme co zlepšovat.

Přečíst »18.5.2023

Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti

Centrální parkoviště v ulici Sportovní v Lokti

Vážení spoluobčané, nájemci parkovacích míst vymezených na centrálním parkovišti, pozemcích p. č. 880/4 a p. č. 880/5 v k. ú Loket, na ploše a pod střechou v ulici Sportovní.

Sdělujeme Vám, že z důvodu zvýšení ochrany a kontroly celého centrálního parkoviště v ulici Sportovní v Lokti, bude od 1. 9. 2023 zprovozněn nainstalovaný kamerový systém, umožňující rozpoznání registračních značek vozidel při vjezdu a výjezdu z parkoviště.

Vzhledem k tomu, že nynější Vámi používané čipové zařízení přestane být k tomuto datu funkční, je třeba, aby každý nájemce parkovacího místa vymezeného na centrálním parkovišti, který má platně uzavřenou nájemní smlouvu s městem Loket písemně oznámil, nejpozději do 15. 8. 2023 na Městském úřadu Loket, odboru majetku města, registrační značku motorového vozidla, které bude na parkovišti parkovat. Ke každému parkovacímu místu bude přiřazena pouze jedna registrační značka motorového vozidla, tzn. jeden nájemce, jedno místo, jedna registrační značka.

Svou registrační značku nám můžete také písemně oznámit na e-mailovou adresu: v.slamova@loket.cz

 

předmět: RZ

textová část: parkovací místo číslo; registrační značka motorového vozidla; jméno a příjmení nájemce; bydliště; telefonní číslo.

 

Dále Vám sdělujeme, že je nutné, aby každý nájemce parkovacího místa osobně odevzdal a podepsal předání nefunkčního čipového zařízení na Městském úřadu Loket, odboru majetku města, a to v termínu od 1.  9. 2023 do 30.  11. 2023.

Po uplynutí uvedeného termínu budeme požadovat po nájemcích, kteří čipové zařízení neodevzdali, uhrazení částky 600 Kč bez DPH.

Přečíst »18.5.2023

Akce ke Dni matek - Dvorana

Akce ke Dni matek - Dvorana

Ke Dni matek připravil kulturní dům Dvorana akci  - zlevněné vstupné 200,-!! 

Přečíst »15.5.2023
Ve výběru nejsou žádné akce.
  • <
  • Září 2023
  • >
  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

 
Karlovartský krajŽivý kraj