Městský úřad Loket| Technické služby Loket| Loketské městské lesy| Hrad Loket| Základní škola Loket| Mateřská škola Loket| Městská knihovna Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 

 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

 

Zavedení mobilního rozhlasu

Změna dopravního značení v centru města

Změna dopravního značení v centru města
Vážení spoluobčané, jak jste možná zaregistrovali dochází v současné době v centru města - ulice T. G. Masaryka, Kostelní, Zámecká, Krátká, Pivovarská, Radniční, Řeznická, Hradní, Zahradní a Tyršovo náměstí k instalaci svislého dopravního značení. Toto značení bude jasně vymezovat místa kde lze a kde nelze parkovat a také kde - kdo (držitelé parkovacích karet a ostatní) může parkovat. Toto dopravní značení vychází z několika projednání, která proběhla v minulém a předminulém roce a kde byl ze strany většiny obyvatel historického centra a přilehlých ulic vznesen požadavek na jasné vymezení těchto zón a zamezení vjezdu, případně parkování v určitých částech těm, kteří nemají parkovací karty. Po té co bude dopravní značení nainstalováno, bude do ulic Kostelní, Zámecká, Pivovarská umožněn vjezd a parkování pouze pro držitele parkovacích karet, příp. dopravní obsluhu a zásobování, stejně tak do "spodní" části náměstí od horní kašny po Tyršovo náměstí. Do ulic Radniční, Řeznická a Pivovarská bude umožněn vjezd všem vozidlům, avšak parkování bude možné pouze na vyhrazených místech a to pro držitele parkovacích karet. V této souvislosti dojde ke drobné změně platného nařízení města a parkovací karty budou moci získat i obyvatelé těchto ulic. Plochy, kde lze parkovat budou jasně vymezeny svislým dopravním značením značkou Parkoviště (ip11a) s doplňkovou informací. Návštěvníci města, kteří nejsou vlastníky parkovací karty budou moci parkovat před budovou "průmyslovky", internátu a v úseku od veřejných toalet k mostu. V těchto místech budou moci parkovat i držitelé parkovacích karet. Celý dopravní systém byl připravován ve spolupráci s dopravním projektantem a dopravním inženýrem z dopravní policie. Je možné, že ze začátku bude systém někomu připadat složitý, ale věřím, že je jen otázkou krátkého času a systém přinese zklidnění dopravní situace v centru. Je třeba si uvědomit, že pokud chceme nějakým způsobem regulovat parkování v centru a zároveň umožnit toto obyvatelům města, tak moc jiných funkčních cest než dopravní značení není. Za sebe jsem rád, že dopravní policie netrvala na vodorovném značení na žulové dlažbě a dostačuje značení svislé. Za sebe toto považuji za určitý mezikrok, který bude sloužit do doby, než dojde k předláždění náměstí a tím jasnému vyřešení dopravy v pohybu i klidu.  A také, za určitý kompromis mezi požadavky občanů žijících v historickém centru, podnikatelů, obyvatelům Lokte z ostatních částí a návštěvníků města. Pro ještě přesnější vymezení zón, kde nelze parkovat bude část náměstí vymezena ocelovými sloupky, tak aby nedocházelo k živelnému parkování, například kolem kašen a morového sloupu a bude jasně vymezen výjezd z ulice Radniční na náměstí. Petr Adamec, starosta města
Přečíst »22.11.2021

Pokládka nového povrchu Dvory

Pokládka nového povrchu Dvory

„Dne 12. listopadu 2021 (pátek) v dopoledních hodinách (od 8:00 maximálně do 14:00 hodin) bude za plné uzavírky komunikace probíhat pokládka nového povrchu komunikace Nadlesí - Dvory v rozsahu cca 300 m na p. p. č. 999 k. ú. Nadlesí (od křižovatky v Nadlesí směrem ke hřbitovu). Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

 

Za stavbu odpovídá Bc. Petr Fiala (KSÚSKK).“

Přečíst »10.11.2021

Přesun termínu Zastupitelstva města

Vážení spoluobčané, tento týden ve čtvrtek 4. 11. 2021 se mělo konat zasedání zastupitelstva města Lokte, kde se měli řešit majetkoprávní a finanční věci související s dvěmi zásadními investičními akcemi na příští rok. Vzhledem k tomu, že projednávané body mají návaznost na jednání s dotčenými subjekty u těchto investic a to konkrétně s 1) Krajskou správou a údržbou silnic u projektu Dopravního terminálu předměstí, kde řešíme spolufinancování s touto organizací 2) společností Sedlecký kaolin a. s. kde řešíme směny pozemků u projektu rekonstrukce Tovární ulice; a jednání s těmito subjekty stále probíhají, dojde k posunutí zasedání zastupitelstvo města na následující týdny, až budou tato jednání uzavřena. O termínu zasedání města vás budeme v zákonném termínu předem informovat. Děkuji za pochopení. Petr Adamec, starosta
Přečíst »2.11.2021

OBĚDY PRO VEŘEJNOST OPĚT I V JÍDELNĚ!

OBĚDY PRO VEŘEJNOST OPĚT I V JÍDELNĚ!
Od 4. října 2021 je možné stravování veřejnosti v prostorách „malé“ jídelny, kde platí stejná pravidla jako při návštěvě restaurace. Každý návštěvník je zodpovědný sám za sebe a je povinen dodržovat protiepidemická opatření. Výdej obědů pro veřejnost je bohužel prozatím možný pouze v čase od 11.00 hodin do 11.30 hodin. Ve vnitřních prostorách provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení. Pokud není v jídelně volné místo, vyčkejte, prosím, v prostorách mimo školní jídelnu. Dále zůstává možnost odebírat oběd do jídlonosiče. Děkujeme za pochopení. Za ŠJ Jana Hamplová, vedoucí školní jídelny.
Přečíst »6.10.2021
Infocentrum Loket
Výstava Malíř ztraceného času - Zdeněk Burian

Výstava Malíř ztraceného času - Zdeněk Burian

23.5.2021 - 23.5.2022, Loketské městské hradby

České korunovační klenoty na dosah osudy 22 korunovaných panovníků

České korunovační klenoty na dosah osudy 22 korunovaných panovníků

7.10.2021 - 27.3.2022  od 09:00 do 16:00, Hrad Loket

  • <
  • Listopad 2021
  • >
  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj